A sztatinok hosszú távú szedése fokozhatja a cukorbetegség kockázatát | PHARMINDEX Online

Sztatinok a cukorbetegség kezelésében

Sztatinok 2-es típusú cukorbetegség és magas vérnyomás esetén. 2-es típusú cukorbetegség

Újabb bizonyítékok a sztatinok által indukált diabetes mellitusról Az újonnan jelentkező diabétesz incidenciája a sztatin típusától és dózisától is függ. A veszély nem elhanya­golható, ám a sztatinok primer és szekunder kardiovaszkuláris prevenció­ban kifejtett előnyös hatásai így is felülmúlják a kockázatot. Postgraduate Medicine, A nagyobb sztatindózistól erőteljesebb hatás várható, ezért az új irányelvek az sztatinok a cukorbetegség kezelésében hiperdipidémiás populációra is kiterjesztik az ateroszklerotikus CV beteg­ségek prevencióját.

hirtelen elálmosodás kezelésére hajdina diabétesz

Bár a sztatinok biztonságos szerek­nek tekinthetők, az újabb adatok alapján mellékhatásként újonnan fellépő cukor­betegség new onset diabetes mellitus, NODM jelentkezhet. Az NODM emelkedett incidenciája mögött álló mechanizmusok egyelőre nem pontosan tisztázottak, bár a sztatinok befolyásolhatják az inzulinszek­réciót és az inzulinrezisztenciát.

Diabéteszkockázattal jár a sztatinkezelés

Úgy tűnik azonban, hogy NODM veszélye csak a dia­bétesz szempontjából veszélyeztetett sze­mélyeknél áll fenn idősek, nők, elhízottak, metabolikus szindrómában, kardiológiai betegségben vagy magas vérnyomásban szenvedők. Az NODM incidenciáját be­folyásolja a sztatin típusa és dózisa is, pl.

kék jódkezelés cukorbetegség bogarak rajz kezelés cukorbetegség

Ennek el­lenére a sztatinkezelés előnyei több vizsgá­lat szerint meghaladják a veszélyeket. Pravastatin szedése esetén észlelték a leg­alacsonyabb incidenciát, ez nem sokban tért el a placebocsoportban regisztrált értéktől. Egy másik vizsgálatbana beválasztáskor 45—73 éves, nem cukorbeteg személyt követtek.

A sztatin- és aszpirinterápia jelentősége a kardiovaszkuláris események prevenciójában 2-es típusú cukorbetegségben Az, hogy a sztatinok szedése csökkenti a kardiovaszkuláris rizikót, ismert és igazolt. Kevesebb információval rendelkezünk arról, hogy ezeknek a koleszterinszint-csökkentő hatóanyagoknak a szedése hogyan hat a vércukorszintre, írja a PharmaOnline.

Ez is megerő­síti azt a megállapítást, miszerint az NODM előfordulása ellenére a sztatinkezelés elő­nyei meghaladják annak kockázatait. Egy vizsgálatban az egyes sztatintípusokhoz sztatinok a cukorbetegség kezelésében kockázat a következő sorrendben csökkent: atorvastatin 1,22rosuvastatin 1,18simvastatin 1, A fluvastatin és a lovastatin esetében nem észleltek a pla­cebótól szignifikánsan eltérő kockázatot.

A cukorbetegség visszafordítható - Sonnleitner Károly életmód tanácsadó

Úgy tűnik, hogy a nagy dózisok fokozott NODM-kockázatot hordoznak a közepes dózisokhoz képest. Több mint 10 éves követés alapján a sztatinexpozíció az NODM gyakoribb előfordulásával társult HR: 1,33 ; nagyobb dózisok mellett 1, os, kisebbek mellett 1,os értéket kaptak.

Az Ohio Egyetem kutatócsoportja egy középnyugati államokban működő magán egészségbiztosító társaság adatait elemezte. Vizsgálatukban több mint olyan biztosított közötti adatait tekintették át, akiknél még nem diagnosztizáltak cukorbetegséget, ám orvosuk sztatin hatóanyagú koleszterincsökkentő gyógyszert írt fel nekik — az Egyesült Államokban a középkorú népesség több mint negyede szed sztatinokat. Az elemzés kezdő időpontjában a betegek még nem szedték a felírt készítményt. Az eredmények szerint a sztatinokat szedő betegeknél a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata több mint a kétszeresére nőtt azon betegekéhez képest, akik nem kezdték el szedni a gyógyszert.

A szerzők óva intenek attól, hogy idős nők számára nagyobb sztatindózisokat írjunk elő, emellett arra figyelmeztetnek, hogy a már sztatinkezelés alatt álló idősebb nők esetében rendszeresen ellenőrizni kell a vércukorszintet a potenciális mellékhatás korai felismerése végett. Esetenként szük­ség lehet a sztatinkezelés mellőzésére is.

Több vizsgálat alapján a sztatinok igen komplex mechanizmus révén vezethet­nek NODM kialakulásához, végeredmény­ben csökkentve az inzulinszekréciót vagy az inzulinszenzitivitást. Egy másik vizsgálatban napi 10 mg, 20 mg, illetve 80 mg atorvastatin dózisfüg­gően csökkentette a LDL-K-t, ugyanakkor az inzulinszenzitivitás és a HbA1c-értékek is csökkentek a placebóhoz képest.

A különböző sztatinok eltérő módon befolyásolhatják a lipoprotein partikulumok méretét, és ez ad­hat magyarázatot arra is, hogy az egyes sztatinok szedése miért jár különböző NODM-kockázattal.

a kezelés a cukorbetegség bioptrore diabeteses retinopathia kezelése

A sztatinok által indukált NODM továb­bi lehetséges magyarázataként kínálkozik a glükóz-protein transzporter 4 GLUT4 csökkent expressziója, az adiponektin koncentrációjának emelkedése, illetve az ubikinon CoQ10 koncentrációjának csökkené­se, de felmerült egyebek mellett az is, hogy a sztatinok a β-sejt-transzporterek gátlá­sával zavarják meg a glükózanyagcserét, késleltetik az ATP-termelést, proinflammatórikus vagy oxidatív hatásokat fejtenek ki, vagy gátolják a kalciumcsatorna-függő inzulinszekréciót.

Az ezzel foglalkozó vizsgálatok mind azt jelzik, hogy a sztatinok diabetogén hatása többféle kórélettani mechanizmussal valósul meg, amelyek vagy az inzulinszenzitivitás, vagy az inzulinfelszabadulás csökkenéséhez vezetnek.

  1. Szendi Gábor: A sztatinok cukorbetegséget okoznak Forrás: Elképesztő világban élünk.
  2. PharmaOnline - Növelik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát a sztatinok
  3. Megjelenés:

Mint említettük, nem minden sztatin vált ki egyformán NODM-et, ebből a szem­pontból az atorvastatin, a rosuvastatin és a simvastatin előnytelenebb, míg a lovastatin, a pravastatin folk needle kezelés cukorbetegség a pitavastatin sem­leges vagy előnyös hatású.

Veszélyeztetettek a prediabéteszben, metabolikus szindrómában, CV betegségben, hiperlipidémiában vagy magas vérnyomás­ban szenvedők, valamint az elhízottak és az idősek. A sztatinkezelés megkezdése előtt hasznos lehet a cukorbetegség kockázati tényezőinek felmérése.

Az eddigi adatok alapján a nagy kardiovaszkuláris kocká­zatú személyek sztatinkezelését nem kell felfüggeszteni, még NODM iránti hajlam esetén sem, mivel a sztatinkezelés kardio­vaszkuláris előnyei meghaladják az NODM rizikóját.

Diabéteszkockázattal jár a sztatinkezelés

Ha az NODM már kialakult, kedvezőbb hatású sztatinra, pl. Ha a koleszterin­kontroll gyengül, vissza kell állítani a koráb­bi sztatinkezelést, és azt antidiabetikummal is ki kell egészíteni.

A Drugs and Ageing cikke megjegyzi: klinikai vizsgálatok tanúsága szerint a sztatinok csökkentik a kardiovaszkuláris események kockázatát, azonban egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a sztatinok a diabétesz kialakulásának kockázatát növelik.

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény: Chrysant SG. New onset diabetes mellitus induced by statins: current evidence. Postgraduate Medicine,DOI: Simonfalvi Ildikó.