Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

Központi statisztikai hivatal könyvtár. II. kerület | KSH Könyvtár

Tartalom

  Az EBSCO Publishing teljes szöveget nyújtó adatbázisa a menedzsment, a gazdaságtudományok, a pénzügy, a nemzetközi vállalkozás és a marketing területéről tartalmaz anyagokat.

  központi statisztikai hivatal könyvtár

  A folyóirat és egyéb kiadvány teljes szövege mellett tartalmazza a Regional Business News adatbázist is, amely átfogó, teljes szövegű válogatást nyújt 75 amerikai városi és regionális üzleti napilapból és folyóiratból. Ennek köszönhetően a humán- és a társadalomtudományok, valamint a matematikai statisztika legfontosabb külföldi folyóirata szabadon hozzáférhető a KSH Véradás hátrányai számítógépein.

  központi statisztikai hivatal könyvtár

  A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó teljes szövegű adatbázis-szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos és műszaki folyóiratok elektronikus formában való terjesztése.

  központi statisztikai hivatal könyvtár

  Az adatbázisban 1,5 millió folyóiratcikk érhető el. A szakfolyóiratok nagy része nem teszi lehetővé, hogy a legfrissebb számukat adatbázison keresztül szolgáltassák, ezért a KSH Könyvtár a fent említett elektronikus szolgáltatásokon túlmenően több nyomtatott külföldi statisztikai, közgazdasági és demográfiai szakfolyóiratra is előfizet, amelyek a könyvtár Dányi Dezső ről elnevezett folyóiratolvasó-termében találhatók. Az elektronikus változat lehetőséget kínál arra, hogy az adatokat szerkesszük, statisztikai eszköztár segítségével számításokat végezzünk, illetve illusztrációt készítsünk a kívánt táblázatból.

  központi statisztikai hivatal könyvtár

  Egy ben elnyert TÁMOP-pályázatnak köszönhetően októberére a könyvtár több mint dokumentuma kereshetővé válik ezen a felületen.