Navigációs menü

Diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése

Tartalom

Semmelweis Orvostudományi Diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése, I. Ismertetik ezen anyagcserezavar gyakoriságát és típusát, s magyarázatot próbálnak adni az irodalmi adatok ezzel kapcsolatos ellentmondásaira.

Áttekintik a lehetséges patogenetikai tényezőket, majd tárgyalják e "poszt-transzplantációs metabolikus syndroma" hatását a recipiens- és graft-túlélésre.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése egészségügyi cukorbetegség abba a kezelést

Végül röviden összefoglalják a jelenleg rendelkezésre álló terápiás lehetőségeket. Kulcsszavak: szervtranszplantáció, immunsuppressiv kezelés, diabetes mellitus Posttransplant diabetes mellitus Summary The authors give a brief account of diabetes mellitus developing after organ transplantation.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése diabétesz kezelésére sevastopol

They try to explain as well the contradictions in literature data concerning the type and prevalence of this metabolic disorder. After reviewing the possible pathogenetic factors they discuss the influence of this "posttransplant metabolic syndrome" on recipient - and graft-survival.

Finally, they give a brief summary of therapeutic tools available at present. Key words: organ transplantation, immunsuppression therapy, diabetes mellitus A modern immunsuppressiv terápia bevezetése a as évek elejétől a a szervtranszplantáció eredményeinek drámai javulásához vezetett: így pl.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése cukor vérkép

Ugyanakkor a modern immunsuppressiv terápiának számos mellékhatása is van, amelyek negatívan befolyásolják a recipiens- és graft-túlélést. Közülük az infekciók és a tumoros betegségek elsősorban lymphomák megszaporodása mellett egyre több közlemény említi a glukózanyagcsere zavarát. Meglepő azonban, hogy ezen poszttranszplantációs diabetes posttransplant diabetes mellitus, PTDM megítélése mennyire eltérő az irodalomban: az egyes szerzőcsoportok mind a betegség gyakoriságát és típusát, mind pedig annak lehetséges okait illetően ellentmondó adatokat közöltek.

Az alábbiakban a PTDM prevalenciáját, jellemző tulajdonságait tekintjük át és megpróbálunk magyarázatot adni az irodalmi adatok fent említett ellentmondásaira. Ezután tárgyaljuk a betegséggel kapcsolatos lehetséges patogenetikai tényezőket, majd annak hatását a recipiens- és graft-túlélésre.

Ugyancsak nem szerepelhet oki tényezőként az eltérő immunsuppressiv kezelés sem, hiszen a terápiás sémák lényegében hasonlóak. Átnézve a hivatkozott irodalmi adatokat két alapvető diagnosztikus bizonytalanságra derül fény: a A szerzők egy része már az immunsuppressiv terápia kezdetén, a magas steroid dózisok, illetve a steroid-lökéskezelések idején észlelt átmeneti vércukor-emelkedést is diabetesnek diagnosztizálta.

Mivel az immunsuppressiv kezelés mellett elsősorban az étkezések utáni vércukorértékek emelkednek meg saját megfigyeléseink szerint legkifejezettebben a késő délutáni-kora esti órákbannyilvánvaló, hogy a kizárólag éhomi vércukorszintek alapján diagnosztizált PTDM gyakorisága erősen alábecsült. Bár e leírt hiányosságok ma már nyilvánvalóak, és az utóbbi időben több tekintélyes munkacsoport tett javaslatot egységes diagnosztikus kritériumok kialakítására,5,6 mind a mai napig nincs nemzetközi konszenzus arra nézve, hogy a transzplantáció után mennyi idővel, milyen dózisú immunsuppressio mellett szabad kimondani vagy kizárni a diabetes fennállását, szükséges-e minden esetben orális glukózterhelés, stb.

Ugyancsak nem eldöntött, hogy minek tekintsük az olyan eseteket, amelyekben a transzplantáció idején, a nagy dózisú steroid és CyA kezelés során a beteget átmenetileg inzulinnal kell kezelni, fenntartó immunsuppressiv terápia idején azonban az inzulin elhagyható, és a beteg vércukrai, beleértve az orális glukózterhelés alatti értékeket is, normálisak.

A PTDM kimondása tehát a diagnosztikus kritériumok további finomítását és pontosítását igényli, s ehhez nemzetközi konszenzus szükséges. Mindaddig, amíg e feltételek nem valósulnak meg, a PTDM gyakorisága csak becsülhető. Igy a típusbesorolás elsősorban az alkalmazott terápián alapult, ami gyakran szubjektív és így félrevezető lehet. A PTDM oki tényezői Általános a nézet, hogy a PTDM kialakulásában elsősorban az immunsuppressiv terápia játszik szerepet, bár egyéb tényezők terhelő családi anamnesis, idősebb kor, elhízás, HLA konstelláció adjuváns hatása sem zárható ki.

A ma használatos immunsuppressiv szerek Imurán, steroidok, Sandimmun, FK közül csak az Imurannak nincs bizonyított diabetogén hatása, a másik három szer ismerten diabetogén, hatásmechanizmusuk azonban eltérő. Steroid készítmények A steroidok diabetogén hatása tankönyvi adat: e vegyületek a májban fokozzák a glikogénbontást és a cukorleadást a vér felé, növelik a glukoneogenezist, nem diabetes mellitus izomsejtben gátolják a glukóz bejutását és metabolizmusát.

E hatásokat részben a célsejtek membránján lévő inzulinreceptorok számának, illetve affinitásának csökkentésével érik el, de van posztreceptor hatásuk is.

A steroidok diabetogén hatása a transzplantált betegeken jól dokumentált: a vércukor emelkedése és a steroid dózisa közötti párhuzamot mind a korai poszttranszplantációs időszakban, mind a rejekciók miatt végzett steroid lökéskezelések idején bizonyították. Cyclosporin-A A CyA diabetogén hatása állatkísérletekben jól megalapozott: humán terápiás dózisban alkalmazva mind rágcsálókon,13,14 mind kutyákon15 csökkentette az inzulinelválasztást és a béta-sejt masszát.

In vitro szigetsejt-tenyészetben CyA jelenlétében az inzulin-DNS szintézisének csökkenését, valamint csökkent proinzulin bioszintézist mutattak ki. Más tanulmányok is amellett szólnak, hogy klinikai körülmények között a CyA diabetogén hatása önmagában adva alig érvényesül, steroiddal együtt azonban kifejezetté válik. E jelenséget Öst és mtsai úgy magyarázták, hogy a CyA fokozza a steroid vegyületek diabetogén hatását; a két vegyület a citochrom P szinjén interferál, és így a CyA lassítja a steroidok eliminációját.

Minden esetben megtartott béta-sejt működést regisztráltunk, és mind a serum, mind a vizelet C-peptid értékek szignifikánsan magasabbak voltak a kontrollcsoport értékeinél. Szignifikáns korreláció mutatkozott az aktuális vércukorszintek és az alkalmazott steroid dózisa között, ugyanakkor a CyA-val hasonló összefüggést nem találtunk.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése cukorbetegség kezelésére kapor

Eredményeink szerint a PTDM inzulinrezisztencia típusú cukorbetegség, amelynek kiváltásában elsősorban a steroid gyógyszerek játszanak szerepet. Ugyanakkor a CyA - experimentális körülmények között igazolt - inzulin-secretiót gátló hatása eseteinkben szemmelláthatólag nem érvényesült.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése kezelésére cukorbetegség népi módszerek vélemények

Sajnos, ezen elvárások egyelőre nem igazolódtak. Állatkísérletekben az FK szignifikánsan csökkentette az inzulin-secretiót és a pancreas inzulintartalmát.

Az első klinikai eredmények szerint5 az FKot sikerrel alkalmazták máj- és vékonybél-transzplantációban, s az egyidejűleg adott steroid dózisát e kombinációban jelentősen csökkenteni lehetett. Hamarosan kiderült azonban, hogy a PTDM incidenciája nemcsak elérte, hanem diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése esetekben meg is haladta a CyA-steroid rezsimen megfigyelt gyakoriságot.

diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése keresés cukorbetegség kezelése

Amíg tehát a steroid kedvezőtlen hatásai csökkentek, a szer maga erősebben diabetogén hatásúnak bizonyult, mint a CyA. Állatkísérletekben ez igazolódott is: viszonylag kis dózisban adva nem okozott változást a glukózanyagcserében, illetve az inzulin-secretióban, ugyanakkor - kissé nagyobb adagban alkalmazva - egyéb mellékhatásokat májkárosítás, respiratorikus distress syndroma figyeltek meg. RS humán klinikai transzplantációban mind vese, mind szívátültetést követően sikeresen alkalmazták a rejekció kivédésére.

Elsősorban az azathioprin kiváltására használható, így egyúttal csökkenthető a hármas kombinációban a steroidok és a CyA dózisa. Alkalmazásától így a PTDM-incidencia csökkenése várható, azonban ennek igazolására hosszabb megfigyelési idő szükséges. Rapamycin: az aktinomyceták által termelt immunsuppressiv hatású makrolid antibiotikum szerkezeti hasonlóságot mutat az FKtal, így diabetogén hatását már kezdetben feltételezték.

Ennek ellenére diabeteses egerekben kis dózisban adva nem okozott glukózanyagcsere zavart, miközben a transzplantált Langerhans-szigetek kilökődését megakadályozta. Diabetogén aktivitása csak relatíve nagy dózisban érvényesült. A PTDM hatása a recipiens- és graft-élettartamra A diabetes mellitus szövődményeként kialakult micro- és macroangiopathia jelentősen csökkenti az élettartamot: az előbbi korai veseelégtelenséget okoz, az utóbbi fokozza a coronaria thrombosis és a "stroke" gyakoriságát.

A diabetes önmagában is akcelerált atherosclerosishoz vezet, de a CyA - a diabetogén hatástól függetlenül diabetes sugar típusai clinic pathogenezis kezelése - hyperlipidaemiát okoz.

Megfigyelték még a plasminogén aktivátor inhibitorának emelkedett szintjét is, azaz a kialakult anyagcsere-állapot a multimetabolikus syndromára emlékeztet. Így érthető a transzplantált betegek fokozott vascularis halálozása, amit tehát részben az immunsuppressiv kezelés okoz.

A felgyorsult atherosclerosis természetesen a graft artériáinak is - mind az odavezető, mind a benne futó ereknek - gyors ütemű elmeszesedését okozza. Így a modern immunsuppressiv terápiával az immunrejekció ugyan kivédhető, de ugyanakkor ún. A CVR tehető felelőssé a transzplantációt követő Mivel a PTDM kialakításában a steroidok kulcsszerepet játszanak, több munkacsoport megpróbálta a steroid kezelést elhagyni, ez azonban az akut rejekciók számának és súlyosságának növekedéséhez vezetett.

Cukorbetegség

Mindehhez e betegek folyamatos nephrologiai és komplex endokrin-anyagcsere szempontú gondozása szükséges. First, MR: Renal allograft survival after 1 and 10 years: comparison between pre-cyclosporin and cyclosporin data. Nephrol Dial Transplant 9: Transplantation Increased incidence of diabetes mellitus in cyclosporine-treated renal allograft recipients. Transplant Proc Jindal, RM: Posttransplant diabetes mellitus - a review.

Magyar Belorvosi Archivum Arner, P, Gunnarsson, R, Blomdahl, S: Some characteristics of steroid diabetes: a study in renal transplant recipients receiving high dose corticosteroid therapy.

Diabetes Care 6: Diabetes Diabetologia Lancet 1: Esmatjes, E. Robertson, RP, Franklin, G, Nelson, L: Intravenous glucose tolerance and pancreatic islet beta-cell function in patients with multiple sclerosis during 2-years treatment with cyclosporine.

Öst, L: Effects of cyclosporin on prednisolone metabolism. Transpl Proc Clin Transplant 7: Paul, LC: Chronic vascular rejection: magnitude of the problem.

J Am Soc Nephrol 4: ,