Vélemények

Diabetes courses uk

A kínai egészségügy eme jellegzetességét már e lap hasábjain és másutt is részletesen bemutattuk korábban [2, 10]. Itt csak annyit idéznénk fel régebbi közleményeinkből, hogy a hagyományos kínai orvosok ötéves BSc-szintű alapképzése meghaladja az tanórát, amelynek körülbelül felét teszik ki a hagyományos kínai orvoslás ismeretei, másik felét pedig a modern orvostudomány általunk is jól ismert tananyaga.

Téves tehát a sajtóközleményekben többször is megjelent állítás, miszerint a hagyományos kínai orvoslás szakemberei a modern orvosiegészségügyi ismeretekben járatlanok lennének. A sajtóban olvasható és hallható nyilatkozatok kapcsán felmerülhet, hogy még a legmagasabb szintű szakmai vezetők sem széleskörűen tájékozottak e kérdés különféle vonatkozásaiban.

Ezért dolgozatunkban bemutatjuk a honi szabályozással kapcsolatos főbb kérdéseket, és lehetséges megoldásokat is felvázolunk egy uniós tagország példáján keresztül.

diabetes courses uk diabetes uk research funding

Igyekszünk olyan tényeket ismertetni, amelyek egyrészt segíthetik a témában való tájékozódást, másrészt támpontokat nyújthatnak a szóban forgó törvénymódosításhoz kapcsolódó további szabályozások megalkotásában.

Ezekben az országokban a Kínában képzett felsőfokú végzettségű HKOszakemberek legálisan gyakorolhatják a kínai orvoslás eljárásait. Nagyon távol áll a valóságtól, hogy Európa-szerte csak orvosok lennének jogosultak a HKO és az akupunktúra gyakorlására.

Európában a hagyományos kínai orvoslás szakemberei a kínai gyakorlattal szemben csak a HKO eljárásait gyakorolhatják: a fent nevezett európai országokban sem jogosultak a kínai orvosláson kívül eső orvosi, egészségügyi tevékenységek végzésére. A józan ész is ezt a gyakorlatot diktálná, hiszen ötéves képzésüknek csak a fele egyezik meg az európai orvosi képzéssel, így nem is lehetne őket az európai orvosképzésből kikerülőkkel azonosnak tartanunk [10].

Ennek fényében igazán komédiába illőnek tűnhet, amikor mostanában egyes újságok hasábjain arról olvashatunk, hogy az új törvény- A hagyományos kínai orvoslás A hagyományos kínai orvoslás HKO egy Kínából származó, saját ismeretelméleti rendszerrel működő diabetes courses uk diszciplína [2]. Ez egy meglehetősen inhomogén kategória, amelyből a kínai orvoslás kiemelkedni látszik, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia tudományosan megalapozott gyógymódnak nyilvánította az akupunktúrát [3].

What's a DAFNE course really like? Ross finds out - #TakingControl - Diabetes UK

A WHO több mint száz betegséget sorol fel, amelyekben az akupunktúra hatásosságára hatásvizsgálatok utalnak [4]. A kínai orvoslásban használt szerekből többet átvett már a modern tudomány ginkgo biloba [5], artemisia annua [6], pueraria lobata [7] stb.

E tényekből leszűrhetjük, hogy a kínai orvoslásban rejlő tudományos és klinikai értékek valószínűsíthetően érdemessé teszik a körültekintő szabályozásra.

FDA gets with the evidence, proposes that trans fats are not “safe” - Harvard Health

Hiába részesülnek e képzés hallgatói az SE-ETK magas színvonalú képzésében a modern orvosi-egészségügyi ismeretek területén, hiába oktatják a HKO tantárgyait a kínai anyaegyetem által delegált, magas tudományos fokozattal bíró tanárok, hiába tanulnak a hallgatók az első évtől kínaiul a HKO mélyebb megértése végett — kínai HKO-diplomájukkal nem gyakorolhatják szakmájukat Magyarországon.

Ennek ellenére évről évre indulnak újabb évfolyamok, jönnek a magyar hallgatók — és ha a helyzet nem változik, NyugatEurópában fogják diplomájukat hasznosítani, a már kint dolgozó, korábban Kínában végzett úttörő szellemiségű magyar HKO-szakemberekkel együtt. A kínai orvoslás jelenlegi jogi helyzete Magyarországon Magyarországon az E törvény módosítását [1] fogadták el nemrég országházunkban, azonban diabetes courses uk engedélyeztetés konkrétumait megfogalmazó további rendeletig de facto továbbra is fennáll az eddigi állapot.

 • Trofikus fekély lábápolás cukorbetegség
 • A legújabb gyógyszerek a cukorbetegség kezelésében 2
 • Ki tud enni diabéteszes rudakat fruktózon A ranibizumab intravitális beadása hatékony a diabeteses macularis kezelésében Izjava o skladnosti ZDSMA Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ZDSMAureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.
 • Debrecen Award for Molecular Medicine | University of Debrecen
 • A diabétesz 1 őssejtek
 • Diabetes 2 típusú kezelés glucophage
 • Ajánlások és 2 típusú diabetes mellitus kezelése

Ebben a jogi helyzetben nagy tudású — kínai és magyar! Főképp akkor látszik e helyzet fonáksága, ha összevetjük a Kínában képzett HKO-szakembereknek a kínai orvoslás és akupunktúra terén szerzett képzettségét a magyarországi szakorvosoknak tartott oktatásból kikerülőkével.

Redcrossfirstaidtraining.co.uk

Ennek a képzésnek az óraszáma nem diabetes courses uk el a órát havi egy hétvége, két éven keresztül. Összehasonlításul egy HKO-szakember a kínai oktatási modellben csak a hagyományos kínai orvosi ismereteket körülbelül órában, nappali képzésben tanulja [2, 10]! És diabetes courses uk stúdiumainak csak a fele: a másik felét a modern orvostudomány tantárgyai teszik ki.

Joggal merülhet fel az akupunktúrás kezeléseket igénybe venni kívánó magyar páciensekben, hogy — a nyugateurópaiakhoz vagy az észak-amerikaiakhoz hasonlóan — a hagyományos kínai akupunktúrát jól ismerő, autentikus HKO-szakember szolgáltatásait vegyék igénybe. Sajnos mivel jelenleg az ilyen szakembereknek nincsen hivatalos lehetőségük praktizálni, hivatalos nyilvántartás sincsen, ahonnan a páciens tájékozódni tudna arról, hogy hova forduljon autentikus kínai akupunktúrás kezelésekért.

Jelen helyzetben az autentikus akupunktúrát kereső magyar páciens valódi akupunktőrnél és misztikus energiákkal operáló sarlatánnál egyaránt kiköthet. A jelenlegi helyzet tehát nemcsak igazságtalan a HKO-szakemberekkel szemben, nemcsak megfosztja őket a munkához való joguktól, de veszélyes is a betegekre nézve, hiszen nincsen egy hivatalos mérce, ami a hagyományos kínai orvoslásban számukra útmutató lehetne.

Mindenesetre ésszerűnek tűnhet, hogy a hagyományos kínai orvoslással azok is foglalkozhassanak, akik a legnagyobb óraszámban képzettek e területen.

Professor Nikolaos Donos, DDS, MS, FHEA, FDSRCSEng, PhD

Orvosok számára léteznek a magyarországihoz hasonló akupunktúrás továbbképzések [14]. Több egyetem kínál akkreditált, hároméves BSc-szintű hagyományos kínai akupunktőri felsőfokú alapképzést — így lehetőség van a hagyományos kínai akupunktőrök helyi kinevelésére is [15].

Az efféle HKOalapképzéseken a nulláról kiindulva, előzetes egészségügyi ismereteket meg nem követelve képeznek a kínai orvoslásban és a modern orvosi-egészségügyi ismeretekben is jártas, önálló ténykedésre alkalmas HKOszakembereket.

diabetes courses uk canadian journal of diabetes

E rendszer legnagyobb nyertese, véleményünk szerint, maga a beteg. Hiszen ha hagyományos kínai akupunktúrát szeretne, elmegy egy hagyományos akupunktőrhöz. Ha a reumatológusától szeretne akupunktúrát kapni, arra is lehetősége van.

diabetes courses uk az 1-es típusú cukorbetegség kezelése gyermekeknél

A páciensnek mindegyik esetben lehetősége van arra, hogy szabályozott, ellenőrzött minőségű akupunktúrás kezeléshez jusson. E szakemberek nem konkurálnak egymással, mivel különböző tudással és eltérő kompetenciákkal rendelkeznek. Saját praxisukon belül alkalmazva a kínai orvoslást mind mást és mást képesek nyújtani a betegnek. Az eljáráshoz be kell nyújtani a diploma, az előzőleg megkötött felelősségbiztosítás és egy veszélyeshulladék-kezelő céggel kötött szerződés hypertension and diabetes. Ha a kérelmező külföldi egyetemen végzett, akkor hitelesített fordítást és ekvivalenciaoklevelet is be kell nyújtania mellé az illetékes hivataltól — az ekvivalencia a honos képzéseknek való megfeleltethetőség miatt könnyen megállapítható.

 • Diabetes research and clinical practice journal abbreviation
 • Cukorbetegség a hasnyálmirigy-gyulladással és annak kezelése
 • SkerrettFormer Executive Editor, Harvard Health Trans fats, once seen as harmless additives that ended up in everything from Twinkies to French fries, are finally getting the reputation they deserve—bad for health.
 • - Könyvek és pdf dokumentumok
 • Kezelése nekrózis az ujját a lábak alatt a cukorbetegség
 • Adh diabete insipido
 • Diabétesz kezelés az infúzió nyárfa kéreg

A Kínában képzett hagyományos kínai orvosokhoz hasonló szakemberekké a 1,5—2 éves Chinese herbal medicine MSc-képzés elvégzése után válhatnak [16]. Az angliai hagyományos akupunktőri képzések tananyaga, a kínai modellhez hasonlóan, a modern orvostudomány és a kínai orvoslás két nagy, párhuzamosan oktatott moduljára tagolódik [30].

A kezelések biztonságos kivitelezéséhez szükséges ismereteket az alapos orvosi-egészségügyi oktatás szolgáltatja. Az angliai rendszer nagy előnye, hogy a képzés során nagy hangsúly van a kompetenciahatárok megismertetésén és a páciens továbbreferálásán, diabetes courses uk szükséges [32]. Mindemellett az önkormányzatok döntése, hogy elfogadják-e az efféle testületi tagságot vagy egyenként bírálják el a kérelmeket.

A szakmai testületi tagság garantálja a szabványosított, egységes praxist: valamennyi szakmai testületnek szigorú etikai Code of Professional Conduct [22, 23] és praxisra Code of Safe Practice [24, 25] vonatkozó szabályai vannak.

László Leindler M.D., Ph.D.

Ezeket minden tagnak be kell tartania: a pácienshez való viszonyulástól és a kórlapvezetéstől kezdve a praxis higiénés követelményein kézmosás, egyszer használatos tűk stb. Ezek között kettő olyan testület is van, amelynek tagjai hagyományos akupunktőrök.

Léteznek akupunktúrás központok NHS-kórházakban, ahol a nemzeti társadalombiztosítás keretein belül igénybe vehető a British Acupuncture Council nem orvos hagyományos akupunktőr tagjai által végzett akupunktúrás szolgáltatás [35].

diabetes courses uk kezelés cukorbetegség 2 fajta vélemény

Nagy-Britanniában tehát arra is lehetőség van, hogy a kínai akupunktúrát helyi egyetemeken képzett hagyományos akupunktőrök végezzék állami kórházakban a társadalombiztosítás keretein belül!

Fontos leszögezni, hogy Angliában a hagyományos akupunktőrök nem konkurálnak az orvosokkal, hanem azok mellett, az egészségügyi társszakmákhoz hasonlóan, velük együttműködve vannak jelen az ellátásban.

Ennél természetesen többet is tud a modern orvostudomány ismereteiből, de ezeket kell a legalapvetőbb sarkalatos pontoknak tekintenünk a kezelések biztonságosságát illetően.

Ha a benyújtott tanulmányi kivonatuk lefedi a helyi képzések tantárgy- és óraszámát, akkor a helyi szakemberekhez hasonlóan engedélyt szerezhetnek. Számukra még diabetes courses uk helyi nyelv és kultúra ismerete is feltétele a praxisnak: középfokú angoltudást tanúsító nyelvvizsga-bizonyítványt IELTS 6. Az Egyesült Királyság egy igen multikulturális ország, és ennek megfelelően a szakmai testületi tagságra jelentkezők a világ minden tájáról érkezhetnek, jellemzően erősen inhomogén képzettségi háttérrel.